Uit je hokje is een kunstproject van Circus Engelbregt. Circus Engelbregt is een verbindende ontregelingsorganisatie met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. We initiëren en ontwikkelen (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Engelbregt schroomt niet te schuren omdat we niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij.